خانه » اخبار (صفحه 7)

اخبار

تولدی دیگر

آیا کسی که مرده بود و زنده ‏اش کردیم و برایش نوری پدید آوردیم که با آن در میان مردم راه برود، مانند کسی است که گویا در تاریکی‏هاست و از آن بیرون آمدنی نیست؟

ادامه نوشته »