خانه » طبیعت و کالبد (صفحه 4)

طبیعت و کالبد

خداکند که نیاید!

نویسنده: علی اکبر لبافی، مهرماه ۱۳۹۳ روستای برگجهان و اهالی آن تجربه خوبی از زمان جنگ شهر‌ها دارند. زمانی که شهروندان تهرانی نگران آوارشدن سقف خانه‌هایشان بر سرشان بودند، روستاییان با آرامش سر بر بالین نهاده و از آوارشدن سقف نگرانی نداشتند. آیا می‌توان این واقعه را برای وقوع احتمالی زمین لرزه هم شبیه سازی کرد؟

ادامه نوشته »

روناها – شاهراه های فراموش شده روستا

از نظر لغوی «رونا» واژه ای است ترکیبی مشتمل بر دو بخش: رون + ا. بخش نخست بن کنونی (مضارع) از مصدر«بَروندَن» به معنای «راندن» است. بخش دوم، پسوند صفت ساز «ا» است که در ترکیب با بن کنونی صفت فاعلی مطلق می سازد.

ادامه نوشته »

کوههای برگجهان

روستای برگجهان در میان دو رشته کوه فرعی از مجموعه ارتفاعاتی واقع شده است که به نام رشته کوههای البرز از شمال تهران عبور می‌کند. این دو رشته کوه در شمال و جنوب رودخانه جاجرود و سرچشمه‌های آن واقع شده است.

ادامه نوشته »

پارکینگ در برگجهان- گذشته، حال، آینده

علی اکبر لبافی، ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ در حدود ۶۵ سال پیش با صلوات کسانی که به پیشواز محمد همایون – بانی احداث جاده ارتباطی روستا- رفتند، نخستین اتومبیل وارد برگجهان شد.

ادامه نوشته »

بی‌جی‌بر- سیستم آبرسانی مصرف خانگی روستا

علی‌اکبر لبافی، ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ بی‌جی‌بر یا بی‌جی‌ور یا پی‌جی‌بر نام رشته جویبار‌ها یا جوی‌هایی است که از درون بافت روستا در سرده و پاده عبور می‌کرد.

ادامه نوشته »