خانه » چهره ها (صفحه 4)

چهره ها

عزیز پلویی با عقاب کوهستان برگجهان

علی اکبر لبافی، ۳ شهریور ۱۳۸۹ این گزارش در تاریخ فوق با نام تیم فوتبال برگجهان، عقاب کوهستان در سایت برگجهان منتشر شده بود. دو سال است که متوجه شدم برگجهان در سال ۱۳۵۱ دارای تیم فوتبال بود.

ادامه نوشته »