خانه » گالری عکس و اسناد

گالری عکس و اسناد

سه دقیقه در سال ۵۲

فیلمی که مشاهده می کنید کاری است تمرینی برای فیلمبرداری

ادامه نوشته »

اسناد شبکه برق‌رسانی به روستای برگ‌جهان(۱)

علی‌اکبر لبافی، شهریور ۹۸ تا کنون اسناد ارزشمندی از سوابق اداری و مکاتبات مربوط به تاسیسات و زیرساختهای روستای برگجهان که به اهتمام زنده‌یاد آقای محمود اثباتی تدوین یا پی‌گیری یا ثبت و ضبط شده است،

ادامه نوشته »

اسناد نصب تقویت آنتن تلویزیون و احداث خط واحد

مسعود اثباتی، اردیبهشت ۹۸ تا کنون اسناد ارزشمندی از سوابق اداری و مکاتبات مربوط به تاسیسات و زیرساختهای روستای برگجهان

ادامه نوشته »

آلبوم شماره ۱۸

همکاران این شماره:

ادامه نوشته »

گالری عکس شکوهیان

ادامه نوشته »

آلبوم شماره ۱۷

ادامه نوشته »

عاشورای ۹۶

ادامه نوشته »

آلبوم شماره ۱۶

ادامه نوشته »

اسناد مخابرات برگجهان

مسعود اثباتی، مرداد ۹۶ اسنادی که پیش روی شماست، جزو اسناد موجود در مدارک پدرم شادروان محمود اثباتی است.

ادامه نوشته »

زمستان ۹۵

ادامه نوشته »

سعید جان‌نثاری

آلبومی که پیش روی شماست، مجموعه عکس‌هایی است که اخیرا آقای سعید جان‌نثاری برای ما فرستاده‌اند.

ادامه نوشته »