خانه » بایگانی برچسب: تصویر قدیمی از فردوسی

بایگانی برچسب: تصویر قدیمی از فردوسی

شاهنامه از افسانه تا تاریخ – بخش سیزدهم

محمدتقی اثباتی، دی‌ماه ۹۷ در بخش ۱۲ خواندیم که چگونه رستم پسر زال از مادرش رودابه به روش رستم‌زاد (سزارین) متولد شد.

ادامه نوشته »