خانه » بایگانی برچسب: ضحالک الدوله

بایگانی برچسب: ضحالک الدوله

جستجوگران ماردوش- بخش پایانی

علی‌اکبر لبافی، فروردین ۹۸ در این بخش ارتباط روستای برگ‌جهان با داستان ضحاک و فریدون بررسی می‌شود.

ادامه نوشته »