خانه » تاریخ، جامعه و فرهنگ (صفحه 5)

تاریخ، جامعه و فرهنگ

جغرافیای دفاعی روستای برگجهان

رجب لبافی، ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ در مقاله حاضر ضمن پرداختن به موقعیت و اسامی کوه‌ها و مزارع روستا به طور کلی، ابتدا کوه‌های دور‌تر نسبت به روستا و سپس کوه‌ها و مناطق نزدیک‌تر معرفی شده‌اند.

ادامه نوشته »