خانه » مطالب آزاد

مطالب آزاد

جسد لواسان

اسماعیل قدم‌خیر، شهریور ۱۴۰۱  بیا با هم به جسد لواسان گریه کنیم.

ادامه نوشته »

شاهنامه از افسانه تا تاریخ – بخش بیست و پنجم

محمدتقی اثباتی، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ رستم به فرمان پدرش زال برای یاری شاه کیکاوس از سیستان راهی مازندران شد.

ادامه نوشته »

شاهنامه از افسانه تا تاریخ – بخش بیست و چهارم

محمدتقی اثباتی، فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در بخش‌های پیشین خواندیم که کیکاوس برخلاف رای فرماندهان و پهلوانان خود و نصیحت زال حمله به مازندران را فرمان داد و فرماندهان را چاره جز اطاعت نبود. لشکریان پیروز کیکاوس به نزدیکی شاه مازندران رسیده، اطراق کردند تا برای حمله نهایی آماده شوند. شاه مازندران که از دیو سفید کمک خواست و با جادوی دیو …

ادامه نوشته »

فلسفه بخورات و قربانی

مجتبی روح‌زنده، اسفند ۱۴۰۰ بی شک داستان حضرت هاروت و ماروت را شنیده‌اید.

ادامه نوشته »

شاهنامه از افسانه تا تاریخ – بخش بیست و سوم

محمدتقی اثباتی، بهمن‌ماه ۱۴۰۰ کیکاوس با غرور بر تخت زرین پادشاهی تکیه داشت و خود را درخود تخت و گاه(پادشاهی) می‌دانست.

ادامه نوشته »

به بهانه‌ی یلدا

مجتبی روح‌زنده، آذر ۱۴۰۰ میترا با گاوی بر دوش آمد،

ادامه نوشته »

شاهنامه از افسانه تا تاریخ – بخش بیست و دوم

محمدتقی اثباتی، آبان‌ماه ۱۴۰۰ پس از شکست سپاه توران از سپاهیان ایران، پشنگ بهتر دید آشتی کند.

ادامه نوشته »

سیری در تاریخ با فریدون یاسمی – از گهواره تا برگجون

علی‌اکبر لبافی، مهر ۱۴۰۰ شادروان فریدون یاسمی داماد بزرگ مرحوم حاج شعبان پلویی بود.

ادامه نوشته »

شاهنامه از افسانه تا تاریخ – بخش بیست و یکم

محمدتقی اثباتی، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ کی‌قباد که در میانه‌ی یورش سپاه پَشنگ پدر افراسیاب به ایران بر تخت پادشاهی تکیه زد و جانشین گُرشاسب شد.

ادامه نوشته »

شاهنامه از افسانه تا تاریخ – بخش بیستم

محمدتقی اثباتی، اسفندماه ۱۳۹۹ پس از مرگ شاه گُرشاسب، پَشنگ پدر افراسیاب فرصت را مغتنم شمرد و افراسیاب را با سپاهی عظیم روانه‌ی جنگ با ایران کرد.

ادامه نوشته »

شاهنامه از افسانه تا تاریخ – بخش نوزدهم

محمدتقی اثباتی، آبان‌ماه ۱۳۹۹ پس از کشته شدن نوذر پادشاه ایران به دست افراسیاب، پادشاهان بعدی یعنی زوطهماسب و پسرش گرشاسب یکی پس از دیگری و در مدت کوتاهی از دنیا رفتند.

ادامه نوشته »