خانه » گالری عکس و اسناد

گالری عکس و اسناد

دو کودک افغان- بدون شرح

علی اکبر لبافی، تیر ۹۹ فیلم کوتاه و زیبایی از دو کودک افغان

ادامه نوشته »

وداع با مرد تاریخ شفاهی برگ‌جهان

در واقع می‌توان حاج علی‌اصغر علیمردانی را مرد تاریخ شفاهی برگ‌جهان نام‌گذاری نمود.

ادامه نوشته »

اسناد شبکه برق‌رسانی به روستای برگ‌جهان(۱)

علی‌اکبر لبافی، شهریور ۹۸ تا کنون اسناد ارزشمندی از سوابق اداری و مکاتبات مربوط به تاسیسات و زیرساختهای روستای برگجهان که به اهتمام زنده‌یاد آقای محمود اثباتی تدوین یا پی‌گیری یا ثبت و ضبط شده است،

ادامه نوشته »

اسناد نصب تقویت آنتن تلویزیون و احداث خط واحد

مسعود اثباتی، اردیبهشت ۹۸ تا کنون اسناد ارزشمندی از سوابق اداری و مکاتبات مربوط به تاسیسات و زیرساختهای روستای برگجهان

ادامه نوشته »

آلبوم شماره ۱۸

همکاران این شماره:

ادامه نوشته »

گالری عکس شکوهیان

ادامه نوشته »

آلبوم شماره ۱۷

ادامه نوشته »

عاشورای ۹۶

ادامه نوشته »

آلبوم شماره ۱۶

ادامه نوشته »

اسناد مخابرات برگجهان

مسعود اثباتی، مرداد ۹۶ اسنادی که پیش روی شماست، جزو اسناد موجود در مدارک پدرم شادروان محمود اثباتی است.

ادامه نوشته »

زمستان ۹۵

ادامه نوشته »