خانه » گالری عکس و اسناد (صفحه 2)

گالری عکس و اسناد

زمستان ۹۵

ادامه نوشته »

سعید جان‌نثاری

آلبومی که پیش روی شماست، مجموعه عکس‌هایی است که اخیرا آقای سعید جان‌نثاری برای ما فرستاده‌اند.

ادامه نوشته »

اسناد مربوط به تامین آب آشامیدنی روستای برگجهان

مسعود اثباتی، بهمن ۹۵ پیرو وعده‌ای که در مقاله‌ی آقای سعید اثباتی (مقاله: داستان جاده‌ی برگجون و خدمات آقای محمود اثباتی) مبنی بر ارایه اسناد پدرمان داده شده بود،

ادامه نوشته »

آقای تقی پلویی

ادامه نوشته »

آلبوم شماره ۱۴

ادامه نوشته »

آلبوم شماره ۱۳

ادامه نوشته »

آلبوم شماره ۱۲

ادامه نوشته »