خانه » بایگانی برچسب: اهالی پاده

بایگانی برچسب: اهالی پاده

تبارنامه طایفه کوشکستانی(بخش نخست)

علی‌اکبر لبافی، شهریور ۹۷ طایفه کوشکستانی یکی از طوایف دهگانه روستای برگ جهان است.

ادامه نوشته »