خانه » بایگانی برچسب: بافت پارچه کرباس، کرباس بافی، پارچه بافی سنتی، کارگاه سنتی، نخ ریسی، گلوزنی

بایگانی برچسب: بافت پارچه کرباس، کرباس بافی، پارچه بافی سنتی، کارگاه سنتی، نخ ریسی، گلوزنی

مشاغل برگجهان- کاربافی(۱)

گروه نویسندگان، بهمن‌ماه ۱۳۹۴ موضوع کاربافی یا کارچله در برگجهان با هدف درج در سایت برگجون و همچنین بخش کتاب فرهنگ و گویش برگجهان از سوی آقای مجید جان‌نثاری تهیه و فرستاده شد.

ادامه نوشته »