خانه » بایگانی برچسب: برگجون، فرش ایران، قالی، آینده صنعت فرش، محسن محسنی، سیروس پرهام، پرویز تناولی، حبیب میراخور، گلیم زرند ساوه، سررف، خورجین، مال بند

بایگانی برچسب: برگجون، فرش ایران، قالی، آینده صنعت فرش، محسن محسنی، سیروس پرهام، پرویز تناولی، حبیب میراخور، گلیم زرند ساوه، سررف، خورجین، مال بند

علی سیف‌محمدی تنیده در تار و پود فرش

علی‌اکبر لبافی، تیر ماه ۱۳۹۴ باورم نبود برای دیدن هم‌ولایتی عزیزم آقای علی سیف‌محمدی که هر دو در یک شهر زندگی می‌کنیم باید ۴۰ کیلومتر راه بروم و ۳۵ کیلومتر برگردم. من در شرق تهران و او در غربِ غرب.

ادامه نوشته »