خانه » بایگانی برچسب: برگج.ن، برگجهان، برگ جهان، مجید جان نثاری، مجمدتقی اثباتی، مهدی اثباتی، ارمغان اثباتی، علی اکبر لبافی، کارابافی

بایگانی برچسب: برگج.ن، برگجهان، برگ جهان، مجید جان نثاری، مجمدتقی اثباتی، مهدی اثباتی، ارمغان اثباتی، علی اکبر لبافی، کارابافی

مشاغل برگجهان- کاربافی(۱)

گروه نویسندگان، بهمن‌ماه ۱۳۹۴ موضوع کاربافی یا کارچله در برگجهان با هدف درج در سایت برگجون و همچنین بخش کتاب فرهنگ و گویش برگجهان از سوی آقای مجید جان‌نثاری تهیه و فرستاده شد.

ادامه نوشته »