خانه » بایگانی برچسب: داود کوشکستانی، برگجهان، خیابان شیوا، روزنامه اطلاعات، سال 1352، آب انبار، گاز گرفتگی، حوادث، فاطمه کلهر، منوچهر نقی زاده، حاج یزدان، هادی کوشکستانی

بایگانی برچسب: داود کوشکستانی، برگجهان، خیابان شیوا، روزنامه اطلاعات، سال 1352، آب انبار، گاز گرفتگی، حوادث، فاطمه کلهر، منوچهر نقی زاده، حاج یزدان، هادی کوشکستانی

کاش هیچ آب‌انباری توی دنیا نبود!

داود کوشکستانی، اردیبهشت ۱۳۹۵ به‌نام حامی تمام بی‌کسان خانه‌ی ما سرآسیاب دولاب، خیابان شیوا، خیابان لرستان، کوچه الله‌پناه، شماره ۱۹ بود.

ادامه نوشته »