خانه » بایگانی برچسب: دست سرنوشت

بایگانی برچسب: دست سرنوشت

مریم علیمردانی، نویسندۀ شاهانی

علی‌اکبر لبافی، آذر ۹۶ برای تکمیل شجره‌نامه طوایف به دیدار خانم خدیجه اثباتی رفتم.

ادامه نوشته »