خانه » بایگانی برچسب: لباسهای سنتی، لباس های برگجونی، لبای های روستایی، لباس قدیمی، لباس زنانه، لباس مردان

بایگانی برچسب: لباسهای سنتی، لباس های برگجونی، لبای های روستایی، لباس قدیمی، لباس زنانه، لباس مردان

مشاغل برگجهان- کاربافی(۱)

گروه نویسندگان، بهمن‌ماه ۱۳۹۴ موضوع کاربافی یا کارچله در برگجهان با هدف درج در سایت برگجون و همچنین بخش کتاب فرهنگ و گویش برگجهان از سوی آقای مجید جان‌نثاری تهیه و فرستاده شد.

ادامه نوشته »