خانه » بایگانی برچسب: نجاری سنتی، ابزار نجاری، ظروف چوبی قدیمی، انواع چوب، مطالح چوبی

بایگانی برچسب: نجاری سنتی، ابزار نجاری، ظروف چوبی قدیمی، انواع چوب، مطالح چوبی

مشاغل برگجون – نجّاری (ابزار، مصالح و اصطلاحات)

علی‌اکبر لبافی، آبان ماه ۱۳۹۴ نجّاری یکی از مهمترین مشاغل قدیم روستای برگجهان بود. چرا که دامنه کاربرد حرفه‌ی نجاری در زندگی و کار روستاییان بسیار وسیع و روزمره بود.

ادامه نوشته »