خانه » بایگانی برچسب: نقشه پوشش اراضی

بایگانی برچسب: نقشه پوشش اراضی

شناسایی عوامل محیطی روستای برگ‌جهان

علی‌اکبر لبافی- بهمن ۹۸ پوشش گیاهی، نوع زمین، منابع و مخاطرات طبیعی برگ‌جهان چگونه است؟

ادامه نوشته »