خانه » بایگانی برچسب: کهو

بایگانی برچسب: کهو

کَهو

علی‌اکبر لبافی، آبان ۹۷ کهوگردی ما در تاریخ ۱۹ آبان سال ۹۶ بود،

ادامه نوشته »

روناها – شاهراه های فراموش شده روستا

از نظر لغوی «رونا» واژه ای است ترکیبی مشتمل بر دو بخش: رون + ا. بخش نخست بن کنونی (مضارع) از مصدر«بَروندَن» به معنای «راندن» است. بخش دوم، پسوند صفت ساز «ا» است که در ترکیب با بن کنونی صفت فاعلی مطلق می سازد.

ادامه نوشته »