خانه » بایگانی برچسب: گله چران، گوگل پا، اندار، دستمزد رعیت، یوردگو، ورزو، گوخوسون، کماه، هم بند، همدو، کول بستن، جنگاه، جم، پاتی، نوگو، سیب شمیرانی، روزک

بایگانی برچسب: گله چران، گوگل پا، اندار، دستمزد رعیت، یوردگو، ورزو، گوخوسون، کماه، هم بند، همدو، کول بستن، جنگاه، جم، پاتی، نوگو، سیب شمیرانی، روزک

مشاغل برگجهان – دامداری و زراعت

مجید جان‌نثاری، شهریور ۱۳۹۴ الف- دامداری دامداری از جمله مشاغل رایج در برگجهان بود و گروهی از اهالی روستا تنها از این راه امرار معاش می‌کردند. دامداری در دو رشته‌ی پرورش و نگهداری گوسفند و گاو مرسوم بود.

ادامه نوشته »