خانه » گالری عکس و اسناد » اسناد مخابرات برگجهان

اسناد مخابرات برگجهان

مسعود اثباتی، مرداد ۹۶

اسنادی که پیش روی شماست، جزو اسناد موجود در مدارک پدرم شادروان محمود اثباتی است.

این اسناد احتمالا بخشی از مکاتباتی است که سالیان متمادی برای ایجاد ارتباط مخابراتی روستای برگجهان و تهران قبل و بعد از انقلاب انجام شده است. مطابق این اسناد محل پیشنهادی مرکز مخابرات ابتدا در میدانگاه درب‌زین‌علی بوده است که از سوی اداره مخابرات مشروط به ایجاد راه دسترسی ماشین‌رو پذیرفته شده است. متعاقبا اهالی با تعریض راه درب‌زین‌علی با اداره مخابرات مکاتبه می‌کنند. به نظر می‌رسد وقوع انقلاب و موضوعات پس از آن ساخت مرکز مخابراتِ درمزین‌علی را به ویژه به دلیل کمبود منابع مالی بلاتکلیف نهاد، و موضوع به ایجاد یک خط تلفن (مورد استفاده همگانی) در داخل ساختمانی موجود محول گردید. اما اسنادی مبنی بر دایر شدن این باجه تلفن وجود ندارد. تا اینکه سال‌ها بعد مرکز مخابرات در نهایت در کنار قبرستان کهنه(محل فعلی) بنا شد. متاسفانه دلایل این تغییرات و اسناد مربوط به مرکز جدید نیز در اسناد پدرم وجود ندارند.

۱-نقشه موقعیت روستای برگجهان در داخل مجموعه اسناد مربوط به مخابرات

۲-نامه‌ی اعلام موافقت با تحویل زمین درب‌زین‌علی

شرکت محترم مخابرات شمیرانات، بخش لواسانات

بدینوسیله باستحضار میرساند اهالی برگ‌جهان حاضر شدند برای تاسیس مخابرات یکقطعه زمین وصل به ده با حدودات زیر ۱- شرقا بزمین حاجی حسین لبافی و محمد جان‌نثاری ۲- غربا بزمین حاجی محمود پلویی ۳- شمالا بزمین ورثه شکوهیان و محمدخان همایون ۴- جنوبا براه عمومی در اختیار آن شرکت قرار داده و بدینوسیله  انجمن رسمی ده تعهد مینماید که راه ماشین‌رو احداث نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اعزام یک نماینده برای تحویل زمین مود بحث اقدام لازم بعمل آورند.

امضا کنندگان:

محمود اثباتی، حاج اباصلت پلویی، محمدعلی اثباتی، حسن مجاوری، جهانگیر طوسی، دهبان علی‌محمد کوشکستانی، و رییس انجمن محمدحسن لبافی

۳-صورتجلسه تحویل زمین درب‌زین‌علی در تاریخ ۲۳/۴/۲۵۳۶

در ساعت ۹ صبح روز ۲۳/۴/۲۵۳۶ بمنظور تحویل قطعی یکقطعه زمین واقع در روستای برگ‌جهان اول دشتها معروف بدرب‌زینعلی بشرح جهات اربعه زیر ۱- شرقا به باغچه حاجی حسین کوثری ۲- غربا به باغ و ساختمان آقای حاجی محمود پلویی ۳- شمالا به باغ ورثه شکوهیان و محمدهمایون ۴- جنوبا براه عمومی بمساحت تقریبی پانصد متر مربع جهت احداث واحد مخابراتی برگ‌جهان به ریاست اداره مخابرات شمیرانات بطور بلاعوض جلسه‌ای تشکیل گردید چون زمین مذکور قبلا مورد بازدید آقای رییس اداره مخابرات شمیرانات قرار گرفته بود، و بعلت عدم امکان عبور و مرور وسایط نقلیه مورد قبول واقع نشد لذا امضا کنندگان زیر اهالی برگ‌جهان راسا کوچه راه عبور زمین فوق را تعریض و ۶ متری نموده‌اند بطوریکه در حال حاضر وانت میتواند از آن عبور نماید. لذا از محل مذکور که مجددا مورد بازدید قرار گرفت عینا تحویل اداره مخابرات شمیرانات گردید و مقرر شد که نسبت به محصور کردن آن و هم‌چنین نصب یکعدد تابلو اقدام نمایند.

امضا کنندگان:

محمود اثباتی و محمدحسن لبافی رییس انجمن عمرانی ده برگ‌جهان و آقایان حاج یعقوب پلویی، حاج حسین پلویی، حاج احمد پلویی، حاج علی‌بابا کوشکستانی، علی‌محمد کوشکستانی دهبان رسمی روستای برگ‌جهان

۴-نامه اعلام تعریض راه درمزین‌علی به تاریخ ۲۶/۴/۲۵۳۶

ریاست محترم شرکت مخابرات بخش شمیرانات و توابع

محترما پیرو نامه قبلی در مورد واگذاری قطعه زمین برای احداث مرکز مخابرات روستای برگ‌جهان لواسان بدینوسیله باستحضار میرساند راه عبور وسایط نقلیه زمین مورد بحث تعریض و از هر جهت قابل استفاده میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به نصب تابلو و دیوارکشی آن اقدام لازم بعمل آورند.

با تقدیم احترام انجمن عمرانی روستای برگ‌جهان لواسان

امضا کنندگان:

محمود اثباتی و محمدحسن لبافی

۵-نامه درخواست ایجاد ارتباط تلفنی برگ‌جهان در تاریخ ۱۶/۶/۲۵۳۶

جناب آقای ملک ابهری مدیریت عامل محترم شرکت مخابرات ایران

محترما باستحضار میرساند روستای برگ‌جهان لواسان که از چهل کیلومتری تهران و دارای حدود سه هزارنفر جمعیت بوده از لحاظ جمعیت و مساحت در ردیف بزرگترین روستاهای کشور قرار دارد. چون از لحاظ جغرافیایی در مناطق کوهستانی قرار گرفته و در فصول زمستان و بهار در اثر برف و کولاک و یا جاری شدن سیل راه عبور و مرور مسدود و ارتباط قطع شده و اغلب اتفاق افتاده که بعلت نداشتن دسترسی به پزشک و عدم ارتباط تلفنی در اثر بیماریهای مختلف که قابل معالجه بوده عدهء تلف شده‌اند زیرا اگر ارتباط تلفنی باشد برای بازکردن جاده و یا اعزام پزشک و سایر احتیاجات مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت و در این مورد از طریق شرکت مخابرات بخش شمیرانات اقداماتی انجام و یکقطعه زمین بطور رایگان تحویل گردیده لذا از آن مقام محترم استدعا داریم موافقت بفرمایید در مورد کشیدن یک رشته سیم از مرکز مخابرات شهر فرحناز و برقراری ارتباط تلفنی این روستا اقدام لازم بعمل آورند. اهالی نیز در بعضی موارد با شرکت مخابرات اعلام خودیاری مینماید.

انجمن نوسازی و عمران روستای برگ‌جهان

رونوشت جهت استحضار و صدور دستور لازم به جناب آقای مهندس پورتهرانی

مدیر کل محترم مخابرات استان مرکز تقدیم و استدعا داریم در این مورد بذل توجهی بفرمایید.

۶- نامه مخابرات مرکز به مخابرات شمیرانات مبنی بر لزوم واگذاری ساختمان و معرفی نماینده از طرف روستا برای نصب یک دستگاه تلفن به تاریخ ۲۲/۲/۵۸

۷- استشهادیه درخواست نصب تلفن همگانی در منزل آقای حسن کوشکستانی در تاریخ ۲۷/۲/۵۸

در تاریخ ۲۷/۲/۵۸ در جلسه‌ای با حضور امضاکنندگان اهالی روستای برگ‌جهان لواسان و جناب آقای مهام ریاست اداره مخابرات شمیران آقای حسن کوشکستانی فرزند حسین دارای شناسنامه شماره ۲۴ صادره از حوزه ۱۴ تهران حاضر گردید یک اطاق از ساختمان خود را به یکدستگاه تلفن که از شرکت مخابرات تحویل میگردد داده و بدینوسیله تعهد مینماید که طرفین مکالمه را با خبر نماید و در آخر هر ماه حق مکالمه شرکت مخابرات را بر اساس قبوض صادره پرداخت نماید.

امضا کنندگان:

محمود اثباتی، علی‌اصغر علی‌مردانی، رجب جان‌نثاری، حسن کوشکستانی، محمدابراهیم علی‌مردانی، مصطفی کوشکستانی، علیجان مقدس، یعقوب پلویی، محمدحسن لبافی، محمدعلی کوشکستانی، محمدعلی مقدس، عبدالمحمد لبافی، علی‌بابا کوشکستانی، علی‌بابا شاهانی، محمدنبی مجاوری، آیت‌اله کوشکستانی، نورالدین محسنیان، عضنفر کوشکستانی، اصغر کوشکستانی، حاجی اله‌قلی کوشکستانی، مشهدی حسین اثباتی، حاجی حسین پلویی، اسمعیل لبافی، رحمت‌اله پلویی، محمداسماعیل کاشانی، حاجی احمد پلویی، رییس اداره مخابرات شمیرانات

۸- نامه مخابرات شمیرانات به مخابرات مرکز و ارسال صورتجلسه تحویل ساختمان و معرفی نماینده به تاریخ ۳۱/۲/۵۸

۹- پیش‌نویس پی‌گیری مخابرات شمیرانات از مخابرات ایران به تاریخ۵؟/۹/۵۸

مقام محترم مدیریت عامل شرکت مخابرات ایران

محترما باستحضار عالی میرساند مدتهاست اهالی روستاهای افجه و برگ‌جهان که به ترتیب در فاصله ۷ و ۱۲ کیلومتری از شهرک گلندوک واقع است تقاضای ارتباط تلفنی مینمایند و قبلا به لحاظ کمبود جمعیت روستاهای فوق و عدم تطبیق با ضوابط و اولویتهای شرکت مخابرات ایران این امور نمیتوانست در جهت خواست اهالی اقدام نماید. حالیه با پیگیریهایی که از طرف اداره کل مهندسی خطوط هوایی این امور بعمل آمده ساکنین روستاهای فوق‌الذکر حاضر شده‌اند با در اختیار گذاردن محل مناسب جهت تاسیس واحد مخابراتی و معرفی نمودن شخص مورد اعتماد برای انجام امور مخابراتی بعنوان کارگذار مشکل تاسیس واحد مخابراتی در روستاهای مذکور رفع نمایند. لذا با توجه به مراتب معروضه فوق چنانچه موافقت میفرمایید اوامر عالی امربابلاغ بفرمایید تا نسبت بانجام ۱۲ کیلومتر سیم‌کشی از شهرک گلندوک که در حال حاضر یکدستگاه ۱۲ کانالی در آنجا نصب میباشد تا روستاهای مذکور اقدام و نظر عالی تامین گردد.

فریدون صدقی

مدیر امور مهندسی وسائل مخابراتی بین شهری و انتقال داتا

۱۰-نامه اهالی به شرکت مخابرات ایران به تاریخ ۲۶/۹/۵۸

مقام محترم مدیریت عامل شرکت مخابرات ایران

همانطور که خاطر عالی مستحضر است در صورتی که در هر یک از روستاهای کشور و یا حداقل در یکی از چند روستای مجاور آن یکدستگاه تلفن وجود داشته باشد روستانشین اکثر مشکلات و گرفتاری خود را با تلفن برطرف و لزومی ندارد برای یک کار کوچک راهی شهر شده و ساعتها وقت خود را تلف و مبلغی نیز خرج پیش آورد- و روی همین اصل روستاهای برگ‌جهان و افجه که در ۳۰ و ۴۰ کیلومتری تهران واقع و هر کدام دارای چند هزار نفر جمعیت میباشند در سال ۱۳۵۶ هرکدام قطعه زمینی بلاعوض به شرکت مخابرات شمیرانات واگذار نمودند و چون احداث ساختمان برای دولت مقدور نبود برای برقرار کردن ارتباط هر روستا بطور جداگانه ساختمان واگذار و معرفی نمودند و در این مورد مکاتبات زیادی بین ادارات مخابرات شمیران و استان تهران و امور مهندسی وسائل مخابرات بین شهری و انتقال داتا انجام گردیده تا اینکه در تاریخ ۶/۶/۵۸ گزارش برای جلب موافقت آنجناب جهت سیم‌کشی ۱۲ کیلومتر از شهرک گلندوک بروستاهای مذکور از طرف امور مهندسی وسائل مخابراتی تقدیم گردیده که متاسفانه تا این تاریخ نتیجه‌ء حاصل نگردیده لذا در این موقع که نظر اولیای محترم دولت جمهوری اسلامی تامین احتیاجات و نظر روستانشینان بوده و از طرفی اهالی نیز برای انجام این قبیل کارهای مفید حاضر بخودیاری در بعضی مسائل میباشند خواهشمند است در مورد سیم‌کشی ۱۲ کیلومتر و برقرار کردن ارتباط این دو روستا دستور لازم صادر بفرمایید. قبلا از لطف آنجناب تشکر مینماییم- با تقدیم احترام

رونوشت نامه به

 امور مهندسی وسائل مخابراتی بین شهری و انتقال داتا

اداره مخابرات استان تهران

اداره مخابرات شمیرانات

تقدیم و تقاضای انجام مراتب بالا را داریم- با تقدیم احترام

اهالی برگ‌جهان:

محمود اثباتی، علی‌اصغر علیمردانی، محمدعلی علیمردانی، محمدحسن لبافی، علیجان مقدس، علی‌اکبر طوسی، مصطفی جان‌نثاری، حسن مجاوری، محمود پلویی

اهالی روستای افجه:

؟ شیراسب، علی قوامی، قاسم عینعلی، رضا قوامی، حسین قوامی، سید محمد؟، علی‌اکبر لاری، اسماعیل لاری، جعفر لاری، سیدجلال میرشریف افجه، ؟

۱۱-نامه استعلام مخابرات استان تهران از واحد برنامه‌ریزی مخابرات در تاریخ ۱۲/۱۰/۵۸

۱۲-نامه پی‌گیری شورای اسلامی برگجهان و افجه- احتمالا در سال‌ ۶۰

مدیریت محترم کل مخابرات استان تهران

عطف بنامه شماره ۹۹۹۹/۹۲۱ مورخ ۱۲/۱۰/۵۸ در مورد برقراری ارتباط تلفنی روستاهای افجه و برگ‌جهان باستحضار عالی میرساند متاسفانه با وجود اینکه بمدت پنج سال از تحویل زمین به شرکت مخابرات شمیرانات وسیله این دو روستا میگذرد و با توجه به مکاتبات زیاد و از جمله نامه‌های شماره ۱۸۳۴/۳۲۱ مورخ ۲۲/۲/۵۸ امور مهندسی وسائل مخابراتی بین شهری و ۳۲۶/۷۹۸ مورخ ۳۱/۲/۵۸ مخابرات شمیرانات و ۲۹۰۱/۹۲۱ مورخ ۲۹/۱۰/۵۸ آن اداره که از طرف هر دو روستا واگذار و معرفی گردیده و فتوکپی دو فقره از آن تقدیم میشود در این مورد نتیجه حاصل نشده است. در صورتیکه پس از انقلاب اسلامی در کشور نظر حکومت جمهوری اسلامی در مورد تامین احتیاجات روستانشینان توجه خاص مبذول میفرمایند و این دو روستا نیز هرکدام از پرجمعیت‌ترین و وسیع‌ترین روستاهای اطراف تهران میباشد و از طرفی چون این منطقه کوهستانی و برف‌گیر بوده و در فصل زمستان اغلب اوقات راه بسته و اکثر بیماران از بین میروند در صورت داشتن یک ارتباط تلفنی خیلی از مشکلات آنها برطرف و احتیاجی به آمدن به تهران و سرگردانی و تحمل هزینه و از کار کشاورزی بازماندن نخواهد داشت. لذا برای انجام کار و حل مشکل اهالی این روستاها بدینوسیله متعهد به دادن حدود دویست عدد تیر از چوب تبریزی محلی و هزینه گودبرداری تیرهای حدود ۱۲ کیلومتر از گلندوک تا روستای برگ‌جهان را تقبل و تعهد مینماییم و تقاضا داریم در این مورد اقدام عاجل مبذول و مردم این دو روستا را دلگرم نمایید. توضیح آنکه این خودیاری تا شهریورماه ۱۳۶۱ اعتبار دارد- با تقدیم احترام

شورای اسلامی و معتمدین روستای برگ‌جهان- شورای اسلامی و معتمدین روستای افجه

رونوشت جهت استحضار و صدور دستور بامور برنامه‌ریزی کل مخابرات تقدیم میدارد.

رونوشت جهت استحضار به جناب آقای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تقدیم میشود

حسین‌قلی پلویی، محمدحسن لبافی، عزت‌اله شاهانی، علی‌محمد کوشکستانی، محمدابراهیم علیمردانی، علی‌اکبر طوسی، رضا لاری، یداله ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *